Bijscholingscentrum: Bij- En Nascholingen In De Zorg

Gepubliceerd dec. 11, 22
6 min read

Innovatieve Multidisciplinaire Scholing Palliatieve Zorg

Iedere zorgprofessional moet dit kunnen aantonen en is daar zelf verantwoordelijk voor. Tijdens de praktijkbijeenkomst ga je samen met collega’s je kennis van de meest voorkomende handelingen toetsen en opfrissen. Denk hierbij aan injecteren, bloedglucose meten en katheteriseren. Er is ook een vervolgdag waarin de andere handelingen aan bod komen, zoals wondzorg, stomazorg en het toedienen van zuurstof.

Wil jij verschil kunnen maken voor ernstig zieke mensen voor wie genezen niet meer mogelijk is? Volg dan de ééndaagse training over palliatieve zorg. Als genezen niet het doel is, komen andere aspecten meer op de voorgrond. Tijdens de praktische basistraining ga je aan de slag met de belangrijkste onderwerpen op het gebied van palliatieve zorg.

Basistraining Voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Hierbij is volop ruimte is om ervaringen uit te wisselen met de andere deelnemers. Werk jij met ouderen met psychogeriatrische problemen? De training Onbegrepen gedrag bij cliënten met dementie geeft je handvatten om met gedrag om te gaan dat afwijkt van de norm. Gedrag dat moeilijk te begrijpen en te voorspellen is.

Ben je benieuwd welke vacatures we voor je in de zorg hebben waarmee je dit soort opleidingen en trainingen kunt combineren? Bekijk dan onze vacatures en solliciteer (E-learning Palliatieve Pijnbestrijding). Verken alle opleidingsmogelijkheden in gesprek met de recruiter (Palliatieve Zorg Training). Kijk op voor ons complete trainingsaanbod in de zorg.

Scholingscyclus Palliatieve Zorg Voor Verzorgenden

Bijna niemand wil het zijn, maar er komt een moment dat je moet erkennen, ja dat ben ik. Zingeving, levenseinde, eenzaamheid, het zijn een paar belangrijke onderwerpen waar ouderen mee worstelen. Maar de drempel om contact hier over te zoeken is hoog. Ondersteuning door gelijkgestemden en coaching is mogelijk tegen heel aantrekkelijke tarieven.

In het eerste gedeelte van deze cursus Palliatieve Zorg wordt besproken wat de palliatieve terminale fase inhoudt. Verder wordt er ingegaan op de symptomen en pijnstilling gedurende de terminale fase. Tijdens het tweede deel van de training leer je door middel van een oefening en casuïstiek om te gaan met de wensen van de patiënt tijdens de stervensfase.

Opleiding Cursus Complementaire Zorg

De training sluiten we af met een korte evaluatie. Algemeen verpleegkundigen Alle gespecialiseerd verpleegkundigen Verzorgenden IG Ben jij een ANIOS? Meld je dan aan voor de bijscholing PTZ voor ANIOS. De cursussen zijn geaccrediteerd door Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Register Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&VN en Register Zorgprofessionals.

Pijnmanagement, Je leert wat de laatste stand van zaken is op het gebied van pijn en pijnbestrijding en de taak van de verpleegkundige hierin. Verlenen van consultatie, Je leert waar je terecht kunt met vragen op het gebied van complexe palliatieve vraagstukken en wat je kan verwachten van consulenten. Kwaliteit van zorg, Je leert hoe je zorgkwaliteit op je werk meetbaar maakt door instrumenten te hanteren en resultaten te interpreteren.

Palliatieve Zorg Voor Ervaren Verpleegkundigen

Coördinatie en casemanagement, Je leert systematisch te zoeken naar oplossingen in probleemsituaties, door theorie en praktijk te combineren. Proactieve zorgplanning Je leert wat de recente ontwikkelingen rondom advanced care planning (ACP) zijn en geeft betekenis aan jouw rol als verpleegkundige hierin. Kwaliteit van leven, We staan stil bij het concept kwaliteit van leven, en hoe dat voor ieder individu een andere inhoud kan hebben.

Scholing, Richtlijnen En Links - Samenwerken In De ZorgBijscholingscentrum: Bij- En Nascholingen In De Zorg

Spirituele en psychosociale zorg, Je leert spirituele levensvragen vragen bij de patiënt en diens naaste te herkennen en leert hoe je daarop kunt reageren. Palliatieve sedatie en euthanasie, Je leert passend te reageren in palliatieve zorgsituaties waarin sprake is van palliatieve sedatie of een wens tot euthanasie. Contact maken, Je leert en ervaart hoe je jezelf in kunt zetten als instrument in contact met de patiënt en diens naaste.

Basiscursus Palliatieve Zorg

Basisscholing Palliatieve Zorg – Niveau 2Opleiding Gespecialiseerde Palliatieve Zorg

De toetsing van de cursus bestaat uit het maken van 1 opdracht voor mbo-verpleegkundigen en 2 opdrachten voor hbo-verpleegkundigen: Opdracht palliatief redeneren: voor alle cursisten Innovatieopdracht: alleen voor hbo-opgeleide cursisten Op de laatste lesdag worden de opdrachten aan elkaar gepresenteerd. Als je de toets(en) met een voldoende afsluit en je hebt niet meer dan 1 dag gemist, ontvang je een certificaat - Cursus palliatieve zorg: de juiste ondersteuning.

Denk bij e-learning aan het voorbereiden van lessen of online consulteren van medecursisten of docenten.

Ontdek Onze Opleidingen En Cursussen In De Zorg

Deze scholing is geschikt voor alle zorgprofessionals die zorg leveren aan coronapatiënten en andere palliatieve patiënten. Hieronder vind je de links naar de filmpjes.

Elke maand, Attenza Barendrecht€ 110 - € 150 Tijdens deze training worden de belangrijkste onderwerpen op het gebied van palliatieve zorg doorgenomen, ter verdieping op de dagelijkse beroepspraktijk. Er wordt aan de hand van casussen en rollenspellen gewerkt aan het verder ontwikkelen van kennis, observeren, signaleren, samenwerken en communiceren bij een palliatieve cliënt. Nieuwe Free Learning over omgaan met overlijden client.

Voorbehouden En Risicovolle Handelingen In De Palliatieve Zorg

Training Palliatieve ZorgBasistraining Voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Het programma duurt 15 maanden, hieronder vind je het overzicht. Let op: de data zijn onder voorbehoud. Theoretisch Kader Palliatieve Zorg Symptoommanagement: Complexe Problemen in de Palliatieve Zorg Communicatie en Psychosociale Zorg Toepassen Wetenschappelijke bronnen/Evidence-Based Practice Palliatieve Zorg voor verschillende patiëntcategorieën Kwaliteit van zorg Ethiek en Zingeving Consultatie en Educatie in de palliatieve zorg De module Persoonlijke Identiteit, Intervisie loopt het hele jaar door, net als het praktijkleren.

In de cursus palliatieve zorg bespreken we hoe je als assistenten palliatieve zorg kunt verlenen (Palliatieve zorg - E-Infuse). Zo kun je patiënten, naasten en andere zorgverleners begeleiden en ondersteunen bij het gebruik van geneesmiddelen en ken je de rol van de apotheek bij palliatieve zorg. Je leert over de verschillende stadia van palliatieve zorg, over pijnbestrijding in de palliatieve fase en hoe je je palliatieve zorg kunt afstemmen op de patiënt en kunt organiseren in de apotheek.

Nieuwe Free Learning Over Omgaan Met Overlijden Client

Deze cursus bestaat uit een e-learning en een bijeenkomst van 2,5 uur.

In de palliatieve zorg is behandeling niet meer gericht op genezing, maar op kwaliteit van leven van patiënten. De patiënt en diens naasten kunnen invloed uitoefenen op hoe deze laatste tijd van hun leven wordt ingevuld. Daarbij zullen ook beslissingen genomen worden over welke behandelingen wel en niet passend zijn.

Zuster055.nl

Samen Beslissen wordt ook wel gedeelde besluitvorming of Shared Decision Making (SDM) genoemd. Deze module is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn. In deze module gaan we in op specifieke aandachtspunten van Samen beslissen in de palliatieve zorg, met als doel dat patiënten die ongeneeslijk ziek zijn een behandeling krijgen die bij hen past - Begin Goed Zorg Goed (e-learning) - Palliaweb.

Na het volgen van deze e-learningmodule: bent u zich bewust van het belang en de effecten van Samen beslissen in de palliatieve zorg; heeft u kennis van de specifieke aandachtspunten voor Samen beslissen in de palliatieve zorg; weet u hoe u proactieve zorgplanning kunt inzetten bij het anticiperen op toekomstige beslissingen; kunt u in eigen woorden uitleggen hoe u Samen beslissen in de palliatieve zorg kunt toepassen in uw eigen praktijk.

Scholing, Richtlijnen En Links - Samenwerken In De Zorg
bhv cursus apeldoorn

Zuster055

Voorafgaand aan deze bijscholing maak je een korte opdracht door digitaal enkele vragen te beantwoorden. Palliatieve Zorg Interprofessioneel. Deze antwoorden neemt de trainer mee in de voorbereidingen. De praktijk wordt verzorgd door een ervaren verpleegkundige en trainer. We werken graag in een informele sfeer. Zorg voor leren hanteert over het algemeen de stelregel dat alle bijscholingen altijd doorgaan.

Meer van Gezondheid rivm

Navigation

Home

Latest Posts

Fysiotherapie

Published Mar 28, 23
6 min read

Fruitmand Op Kantoor

Published Mar 25, 23
10 min read